Asiantuntevaa koulutusta

rakennustoimintaan

ja teollisuuteen

Kaikki koulutukset kootusti yhdellä sivustolla!

Suomessa rakennustoiminnassa ja teollisuudessa on useita koulutus- ja pätevyysvaatimuksia.

Tältä sivustolta löydät kootusti yleisimmät koulutukset ammattilaisten tuottamina.


Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset

Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa - Checkfin Oy


Kuvaus

Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa -verkkokoulutus tarjoaa kattavan yleisnäkymän yritysten vastuisiin ja velvoitteisiin rakennustoiminnassa Suomessa. Koulutukseen on koottu eri asetuksista, säädöksistä ja laeista määräytyviä vastuita ja velvoitteita, jotka ohjaavat yritysten ja työntekijöiden toimintaa rakennus- sekä siihen rinnastettavassa toiminnassa. Koulutuksessa tuodaan vastuut ja velvoitteet tutuiksi käytännönläheisin esimerkein sekä kerrotaan alan yleisistä, hyvistä käytännöistä.

Taso: Peruskoulutus

Kohderyhmä: Rakennus- ja siihen rinnastettavaa

toimintaa Suomessa harjoittavat

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus

Kesto: 2 tuntia

Kieli: suomi, englanti

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti - Checkfin Oy


Kuvaus

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti on verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.

Taso: Peruskoulutus

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia

Kieli: suomi, englanti

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto

info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773


Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Työnteko-oikeuden varmentaminen - Checkfin Oy


Kuvaus

Työnteko-oikeuden varmentamisen peruskoulutus. Koulutuksessa käsitellään työnteko-oikeutta Suomessa ja sen tarkistamista. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi työnteko-oikeuden perusteet, milloin oleskelulupa vaaditaan ja kuinka työnteko-oikeus tarkistetaan sekä käsitellään laiminlyöntitilanteita.

Taso: Peruskoulutus

Kohderyhmä: Ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaavat työnantajat ja pääurakoitsijat sekä päätoteuttajat, joiden alaisuudessa työskentelee ulkomaalaisia työntekijöitä

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia

Kieliversiot: suomi

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Miten tehdään tilaajavastuuselvitys - Checkfin Oy


Kuvaus

Tilaajavastuulain syventävä koulutus. Koulutuksen suorittaja tuntee jo tilaajavastuulain perusteet. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin tulkitseminen.

Taso: Syventävä

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia

Kieli: suomi, englanti

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle - Checkfin Oy


Kuvaus

Tilaajavastuulain syventävä koulutus. Koulutuksen suorittaja tuntee jo tilaajavastuulain perusteet. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään kun sopimuskumppanina on ulkomainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi A1-todistuksen tarkistaminen.

Taso: Syventävä

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia

Kieli: suomi, englanti

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 1 - Checkfin Oy


Kuvaus

Paketti sisältää kaksi verkkokoulutusta: Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys.


Suorita ensin Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.


Miten tehdään tilaajavastuuselvitys -koulutus on syventävä koulutus. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin tulkitseminen.

Taso: Peruskoulutus ja syventävä

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia x 2

Kieli: suomi

Voimassa: Molemmat koulutukset 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 2 - Checkfin Oy


Kuvaus

Paketti sisältää kaksi verkkokoulutusta: Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle


Koulutuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys ja ulkomainen yritys. Koulutuksissa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin ja A1-todistuksen tulkitseminen.

Taso: Syventävä

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia x 2

Kieli: suomi

Voimassa: Molemmat koulutukset 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 3 - Checkfin Oy


Kuvaus

Paketti sisältää kolme verkkokoulutusta: Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti, Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle


Suorita ensin Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.


Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle -koulutuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys ja ulkomainen yritys. Koulutuksissa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin ja A1-todistuksen tulkitseminen.

Taso: Peruskoulutus ja syventävä

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Verkkokoulutus

Kesto: 1,5 tuntia x 3

Kieli: suomi

Voimassa: Kaikki koulutukset 2 vuotta suorituksesta

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Webinaarit ja luokkakoulutukset

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti - Checkfin Oy


Kuvaus

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti -webinaarissa pureudutaan tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Laki ja vaatimukset tuodaan tutuiksi käytännönläheisin esimerkein.

Taso: Peruskoulutus

Kohderyhmä: Hankintojen parissa työskentelevät henkilöt

Toteutus: Webinaari

Kesto: 3 tuntia

Kieli: suomi, englanti

Voimassa: 2 vuotta suorituksesta

Aikataulu: Checkfinin kalenteri. Jos sopivaa päivämäärää ei löydy, ole yhteydessä info@checkfin.fi

Lunastus: Verkkokaupasta tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Yhteydenotto: info@checkfin.fi tai

+358 45 783 66773

Nettisivut: www.checkfin.fi

Tarjoaja: Checkfin Oy

Sivuston koulutustentarjoajat